in

Špina nemusí vôbec uberať na kráse (20 obrázkov)

FotorCreated

 

1 zeny

2 zeny

3 zeny

4 zeny

5 zeny

6 zeny

7 zeny

8 zeny

9 zeny

10 zeny

11 zeny

12 zeny

13 zeny

14 zeny

15 zeny

16 zeny

17 zeny

18 zeny

19 zeny

20 zeny

Zdroj

   

Keď sa v práci nudíš

Ako Boh približne vytváral zvieratá (5 príkladov)